Polygamie

Met meerdere partners tegelijk een relatie aangaan is wel iets waar er in het verleden een bepaalde taboe op heerste. Het kwam vaak erop neer, dat het erop nahouden van een aantal partners juist voor alleen meer spanningen gaat zorgen en werd (wordt) monogamie als ideaal beschouwd. Met de juiste communicatie echter, is er veel meer mogelijk en kan er een stevige basis worden gelegd voor een relatie waarin er vrijheid wordt gegeven aan elkaar om meerdere partners op na te houden. Andere vormen om te experimenteren met relaties zijn door te swingen of panseksuele relaties.

Geen specifieke voorkeuren

Wanneer er over polygamie wordt gesproken denkt men gelijk in de richting van een manspersoon met een aantal vrouwelijke partners. Het kan anders ook andersom en kan het dus juist de vrouw zijn met een aantal mannelijke partners. Over het algemeen wordt er gesproken over heterogene relaties, maar kan er binnen de polygamie ook uitgekeken worden naar een relatie met partners van hetzelfde geslacht. De mate van flexibiliteit die er wordt getoond, vindt zijn weerslag in de reden waarom er uitgeweken wordt van een monogame relatie. De drang om meer te ontdekken in het leven en de seksuele drijfveer, zijn allemaal redenen om er meerdere partners op na te houden. Dat komt natuurlijk niet zo maar van de grond, maar moet er instemming zijn van alle partners. Zo een polygoon relatie heeft een open instelling en wordt alles in de openheid naar elkaar gebracht.

De buitenwereld hoeft het ook niet te weten

Met meerdere partners zijn en tegelijk discreet daarmee om te gaan, dat is allemaal mogelijk omdat er eenmaal goede afspraken met elkaar gemaakt worden. Niet altijd woont men namelijk bij elkaar en wordt er afgesproken hoe de tijd wordt verdeeld. Het is net als in elke andere relatie van groot belang, dat niemand tekort wordt gedaan en zo spanningen worden voorkomen. Het voordeel van meerdere partners is ook wel, dat er bij een goede onderlinge communicatie, het gezellig met elkaar kan worden. Deze ontspannen sfeer heeft een vergaande invloed op de zienswijze in het leven en het plezier welke eraan wordt gekoppeld. Er heerst een ongedwongen sfeer en straalt dat uit naar alle partners. Immers, alles vindt plaats zonder dwang en met het goedvinden van elkaar.

Maar wat dynamiek mag er altijd wel bij

Dat is het voordeel van de wijze waarop men met elkaar om kan gaan en mogen ook de overige partners vrij zijn om iemand naar hun keuze te nemen. Daar kan het allemaal vrij aan toe gaan waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om iemand van het zelfde geslacht te nemen of een bi- seksuele relatie aan te gaan. Het heeft als voordeel dat men zich niet geremd voelt en draagt dat wel altijd bij aan een ontspannen sfeer. Binnen elke relatie is er altijd sprake van afspraken en kan dat ook gezegt worden in het geval van polygamie. Een kinderwens bijvoorbeeld zal vragen naar vergaande afspraken en wordt de kans op een misverstand hierdoor weggewerkt. Met andere factoren dient er ook rekening te worden gehouden zoals het financieel plaatje. Ook hier geldt het weer, dat alles neerkomt op gemaakte afspraken. Wettelijk in het huwelijksbootje treden met alle partners is er wel nog niet bij, maar mag dat op zich geen belemmering zijn om samen een hecht gezin te vormen.

Polygamie wordt steeds meer geaccepteerd

Omdat het juist een teken is van een hechte onderlinge samenwerking waarbij de communicatie met elkaar centraal staat, is het aangaan van een pologame relatie voor steeds meer personen iets dat bespreekbaar wordt en waar men dus ook voor openstaat. Uit zo een relatie stappen kan natuurlijk altijd en draagt deze ongedwongen sfeer voor een meerwaarde die bij tal van andere relaties helaas ontbreekt. Binnen de polygamie staat men doorgaans ook meer open voor partners waar er sprake is van grote leeftijdsverschillen. De voornaamste drijfveer is dus niet zozeer gebaseerd op het kunnen bevredigen van de seksuele verlangens, maar meer nog het aanvoelen van een diepere binding.

Meerdere partners tegelijk op na houden en dat ook nog met volledige overeenstemming met elkaar, dat is het aparte van polygamie. Het brengt natuurlijk wel wat andere verplichtingen met zich mee, maar wegen de voordelen zwaarder. Elk begin is nu eenmaal moeilijk, maar staat een goede communicatie ten grondslag aan dit alles.