Platonisch

Het lijkt in deze tijd wel iets dat regelrecht uit een sprookjesboek komt: liefde voor elkaar zonder dat er sprake is van intiem contact. Toch is het een bijzondere vorm van vriendschap die vaker voorkomt, ook zonder dat je het doorhebt. Het gaat om een connectie op emotioneel gebied en kunnen de partners elkaar goed tot steun dienen. De binding is sterker dan er wel voor mogelijk wordt gehouden en is communicatie van doorslaggevend belang. Het is ontzettend belangrijk om de nadruk te leggen op andere zaken die voor een binding zorgen. Wil je toch een relatie met wat meer intiem contact? Dan zullen swingen of polygamie misschien iets zijn voor jou.

Dat sluit wel goed aan op de wensen van de meesten onder ons

Naast de behoefte om op seksueel gebied een binding met elkaar te hebben, zal een platonische liefde zich op een ander niveau moeten begeven. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan omdat we als mens nu eenmaal onze primaire behoeftes moeten zien te beheersen. Dat beheersen kan in de vorm komen van het voldoen daaraan of juist onthouding. Onthouding op seksueel vlak is meer een ┬┤mindgame┬┤ waarbij niet alleen de hormonen dus een grote rol spelen, maar ook de wijze waarop er tegen aan wordt gekeken. Ook het beperken van de impulsen en overige invloeden van buiten dient gereguleerd te worden. Zo kan er soms wat druk worden uitgeoefend uit een bepaalde hoek om toch over te gaan tot het verrichten van bepaalde handelingen en moet dat alles weerstand worden geboden.

Maar waarom gaan voor een platonische relatie?

Er kunnen verschillende reden daar ten grondslag aan liggen en moet het niet alleen gezocht worden in de religieuze richting. Het is vanuit die hoek wel een bepaald ideaalbeeld dat er geschapen wordt en is seks voor het huwelijk taboe. Om toch bij elkaar te zijn en zo dichter naar elkaar toe te groeien, is een platonische relatie dus ideaal. Er wordt meer vaart gegeven aan de binding met elkaar en kan men beter op elkaar inspelen. Naast zo een relatie op basis van religie, is het mogelijk dat de partners zich nog niet helemaal gerust voelen om uit de kleren te gaan. Tot die tijd dat men zich helemaal comfortabel naar elkaar toe voelt, is lekker bij elkaar komen en knuffelen er dus wel bij. Zo wordt de band gelijk flink aangehaald en mag het op den duir overstappen naar een seksuele relatie gezien worden als de ultieme beloning van alle gedane moeite.

Ook andere oorzaken kunnen er ten grondslag aan liggen

Naast het houden van een bepaalde afstand uit geloofsovertuiging of een bepaalde cultuur, is een platonische relatie soms ook noodzakelijk. Wanneer een van de partners bijvoorbeeld er niet meer aan toe komt om seksueel actief te zijn, zal de relatie op een andere wijze voortgang moeten krijgen. Het zou immers zonde zijn om alles wat men samen met elkaar heeft opgebouwd, in het water te laten vallen. Door over te stappen naar een platonische relatie, wordt niet alleen de relatie gered, maar ontdekt men vaker gaandeweg ook, dat het allemaal wel heel goed lukt op zo een manier. De duur dat de relatie volgehouden dient te worden, verschilt en heeft men zo elkaar ondertussen tot steun. Er zijn trouwens ook wel andere manieren om elkaar toch wel te verwennen binnen een platonische relatie.

Flink vrijen is wel mogelijk

Het zich helemaal onthouden van seksuele activiteiten kan wel ruim opgevat worden en wordt er wel minimaal van uitgegaan, dat het niet zal komen tot een penetratie. Het elkaar verwennen hoeft echter niet alleen op deze wijze en kan een hartstochtelijke kus al veel betekenen. Iedereen heeft nu eenmaal een gevoelige plek en dient dat zeker uitgebuit te worden. Het hebben van orale seks zoals pijpen of beffen in een pologame relatie is wel iets waar men het nog niet altijd over eens is, maar helpt het zeker aardig bij het verlagen van de druk en maakt het de hele relatie dragelijk.

Het lijkt dus misschien wel iets afkomstig uit een andere wereld, zo een platonische relatie, maar is het wel goed mogelijk wanneer de partners zich erin kunnen terugvinden. De motivatie kan varieren van een religieuze grondslag tot aan medische problemen en is zo een relatie soms maar van korte duur. Na het huwelijk bijvoorbeeld, kan wel overgegaan worden naar het verrichten van sexsuele handelingen.