Wat extra lengte in de onder kamer is altijd welkom en schenkt het een waar genoegen tijdens het bedrijven van de liefde. De partner zal er zeker ook van onder de indruk zijn en zijn er tal van manieren om toch wel wat meer lengte aan de penis te geven. Het lichaam is er echter wel gevoelig voor en is het wel van groot belang, dat er geen schade wordt toegebracht. Dat is zeker het laatste wat je beoogt bij het willen vergroten van de penis. En wat als je te weten komt, dat er een volkomen natuurlijke manier is om dat te bewerkstelligen? Tijdens het jelken wordt de penis dikker en wordt de spermaproductie verhoogd.

Eerst wat meer informatie over de bouw van de penis

Het zit wel ingewikkeld in elkaar, maar heeft dat wel tot gevolg, dat het stijf en weer slap worden, moeiteloos kan plaatsvinden. Het heeft allemaal te maken met de zwellichamen die zich met bloed vullen en wordt daarna alles dichtgeknepen om de stijfheid te behouden, lang genoeg om er plezier mee te beleven. Naast de zwellichamen die de stijfheid bezorgen, is er aan de buitenzijde van de penis ook nog een stuk huid dat kan uitrekken, de tunica. Deze houdt de zwellichamen bij elkaar en rekt de tunica eerst uit in de lengte. Wanneer die eenmaal zijn maximale grootte heeft bereikt, gaat de zwelling door in de dikte. Het is dus de mate van rek aanwezig binnen de tunica, die de maximale lengte bepaald en kan daar wat meer rek aan worden gegeven, letterlijk. De techniek om de tunica wat meer uit te rekken wordt jelken genoemd.

Ga wel voorzichtig te werk

De penis is dus samengesteld uit een groot aantal spieren, huidlagen en natuurlijk alle erbij horende zenuwen. Deze zijn allemaal ook gevoelig en moet ervoor gewaakt worden om er geen schade aan toe te brengen.  Het zal niet alleen elke keer bij het krijgen van een erectie voor een pijnlijke ervaring zorgen, maar kan het in ernstige gevallen ook wel voor een negatieve invloed hebben op het krijgen van een erectie en het hebben van omgang. Bij het jelken wordt er dus in alle gevallen gevoelsmatig te werk gegaan en moet er meteen gestopt worden wanneer er sprake is van pijn. Het uitrekken van de tunica dient het liefst te gebeuren op een moment waarbij jij je helemaal ontspannen bij voelt en is het ook prettig wanneer je gladgeschoren bent. Bij het maken van de trekkende beweging, is het anders wel prettig wanneer de haren niet meegetrokken worden en een pijnlijke ervaring zullen bezorgen.

Een eenvoudige oefening die voor iedereen is weggelegd

Het begint met een ontspannen houding en is het belangrijk om eerst met de duim en wijsvinger een ring te maken. Die sluit je nauw om de schacht heen waar de penis overgaat in het bekken. Het best is de oefening uit te voeren in een staande positie. Met eenmaal de ring stevig om de schacht, zal er getrokken moeten worden aan de penis en moet er een lichte druk op de tunica gelegd worden. Beschouw het maar als een lichte massage en kan er eventueel wat vet worden gebruikt om de beweging te vereenvoudigen.